Career

---ตำแหน่งที่รับสมัคร---

 

 1.เจ้าหน้าที่ขาย 

(พื้นที่ต่างจังหวัด 1 คน, Modern Trade กรุงเทพ – ต่างจังหวัด 1 คน)    

-- 2 ตำแหน่ง --

 •   ชาย – หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา  การตลาด  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •   มีทักษะการนำเสนอและบรรยาย บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีมได้ กล้าแสดงออก ทัศนคติดี มีใจรักงานบริการ
 •   ขับรถได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง  (บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถให้)
 •   ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

 

 

2.หัวหน้าแผนกผลิต                                                      

-- 1 ตำแหน่ง --

 •   ชาย – หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •   มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO, GMP/HACCP
 •   มีภาวะผู้นำ / ร่วมกิจกรรมองค์กรหรือมหาวิทยาลัยในระดับทีมงาน หรือหัวหน้าทีม หรือมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตสบู่ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตเครื่องสำอาง                                     

-- 2 ตำแหน่ง --

 •   ชาย – หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 •   วุฒิ ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ในการทำงานเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

4.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)                                                   

-- 2 ตำแหน่ง --

 •   ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช. หรือปวส. วิทยาศาสตร์,  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1-2 ปี
 •   มีความรู้ในระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
 •   สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบในงานได้

 

 

5.เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ                                                        

-- 1 ตำแหน่ง --

 •   ชาย – หญิง  อายุไม่เกิน  45  ปี
 •   ปริญญาตรีขึ้นไป และมีวุฒิ  จปว. หรือตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 •   บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารดี ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 •   ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้าน จป. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

6.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง                                                        

-- 2 ตำแหน่ง --

 •   เพศชาย  อายุ 21 ปีขึ้นไป
 •   วุฒิ  ปวช./ปวส. / ป. ตรีขึ้นไป  สาขาไฟฟ้ากำลัง /อิเล็กทรอนิกส์/ช่างยนต์/ช่างอุตสาหกรรม  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •   มีความรู้ด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า  การติดตั้ง  และงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 

 

 

7.พนักงานแผนกผลิต                                                      

-- 10 ตำแหน่ง --

 •   เพศชาย / หญิง  อายุ 25  ปี ขึ้นไป   วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรม
 •   ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต  มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 
 

 

สวัสดิการที่คุณจะได้รับ

- โบนัสประจำปี     - ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง  - ชุดฟอร์ม             

- ข้าวกลางวัน        - สัมมนานอกสถานที่ และท่องเที่ยว

 

สนใจสมัครงานติดต่อ 

ฝ่ายบุคคล  :  บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด  165  ม.1  

ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร.034-326833 ถึง 6  

หรือส่งจดหมายสมัครงานทาง E-mail :hr@tropicanaoil.co.th