ร่วมงานกับเรา

     

ทรอปิคานาออยล์ เกิดจากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวเล็กๆที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราได้พัฒนาพันธุ์มะพร้าวและกรรมวิธีผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพจากฟาร์ม Organic จากลุ่มน้ำตาปีจนปัจจุบันส่งออกไปมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆได้แก่ GMP HACCP ISO 22000 USDA JAS EU และ KOREA ORGANIC นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผมจากน้ำมันมะพร้าวมากกว่า 100 รายการ สวัสดิการที่ได้รับ

- พนักงานได้สิทธิซื้อสินค้าหน้าร้าน (โชว์รูม) ลด 20%

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

- ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) สำหรับพนักงานที่อายุงานครบ 1 ปี

- ชุดฟอร์ม - ข้าวกลางวันฟรี อาหารราคาสวัสดิการพนักงาน

- ค่ากะ / ค่าเข้าไลน์ - ค่าตำแหน่งงาน

- สัมมนานอกสถานที่ประจำปี

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

- กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ

- หยุดเสาร์-อาทิตย์ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D) เครื่องสำอาง 2 อัตรา

1. เพศ ชาย / หญิง จบ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ 25 ปีึขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-2 ปี

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และอินเตอร์เน็ตได้

5. สามารถดูแล และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

6. มีความระเอียด รอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคล่องตัวสูง

7. มีความรู้ในระบบมาตรฐานอาหาร ISO ฮาลาล GMP และ HPCCP

8. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์และสามารถวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆได้

9. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ , การจดแจ้งขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องสำอาง

2. จัดทำเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. รู้กฎหมาย และวิธีการในการขึ้นทะเบียนอาหาร และเครื่องสำอาง

4. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอางได้

5. รู้ระบบ ISO22000 หรือ GMP เครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ QA/QC (Cosmetic) 2 อัตรา

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา / เคมี / ชีวะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์โรงงานอาหาร และ เครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีประสบการณ์ด้านเอกสารระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP/ HACCP/ ISO และระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

7. สามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

8. เข้าใจระบบ QA/QC ของโรงงานอาหาร และ เครื่องสำอาง

1. ดำเนินการ ควบคุม ดูแลการดำเนินการด้านเอกสารระบบคุณภาพ

2. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

3. วิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการป้องกันที่เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อจุลชีววิทยา ตามระบบสุขาภิบาล

4. การประกันคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางพนักงาน PC, BA (ประจำห้างสรรพสินค้า) , ออกบูธ E-vent

1. หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. จบ ม.3 ขึ้นไป

3. มีทักษะแนะนำสินค้าและบริการ

4. มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ สุภาพ

5. มีประสบการณ์เป็น PC ตรวจเช็คสินค้าในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีประสบการณ์เป็น PC หรือ BA อาหารสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีทักษะภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีความคล่องตัวสูง สามารถเดินทางในกรุงเทพฯ ได้ และออกต่างจังหวัดได้

9. สถานที่ปฏิบัติงาน (กรุงเทพมหานคร) ออกต่างจังหวัดกรณีมีออกบูธ และงานส่งเสริมการขาย

1. ตรวจเช็ค Stock สินค้า เติมสินค้า ประสานงานกับห้างสรรพสินค้า

2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้าตามชั้นวาง / ติดป้ายราคาสินค้า

3. ดูแลสินค้าที่รับผิดชอบ / ตรวจสอบวันหมดอายุ

4. ให้บริการลูกค้า / แนะนำสินค้า

5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ออกบูธ / กิจกรรมส่งเสริมการขาย