เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ดีที่สุด ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี จากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวแห่งลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี จึงมาเป็น TROPICANA ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยมีกรรมวิธีในการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกร ชุมชนรอบข้าง และลูกค้า ด้วยแนวคิดนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันตาม Brand vission "Growing together"

  

ทีมงานของเรา