Work with us

Our Job

Open Positions (Update 02/09/2022)

Filter by
พนักงานขาย
Full Time
ภาคกลาง/ตะวันตก
พนักงานขาย
Full Time
กรุงเทพ ปริมณฑล นครปฐม
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
Full Time
นครปฐม
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง
Full Time
นครปฐม
พนักงานฝ่ายผลิต
Full Time
นครปฐม
พนักงานขาย
Full Time
ภาคใต้
หัวหน้าแผนก Event Marketing
Full Time
กรุงเทพ ปริมณฑล นครปฐม
PC/BA (พนักงานขายสินค้าประจำห้างและงานแสดงสินค้า)
Full Time
กรุงเทพ ปริมณฑล

Our Job

WHY WORK WITH US

Tropicana น้ำมันมะพร้าว
work with Tropicana

ทรอปิคานา ออยล์ เกิดจากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวเล็กๆที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราได้พัฒนาพันธุ์มะพร้าว และกรรมวิธีผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพจากฟาร์ม Organic จากลุ่มน้ำตาปีจนปัจจุบันส่งออกไปมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆได้แก่ GMP HACCP ISO 22000 USDA JAS EU และ KOREA ORGANIC นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผมจากน้ำมันมะพร้าวมากกว่า 100 รายการ

ทรอปิคานา ออยล์ เกิดจากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวเล็กๆที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราได้พัฒนาพันธุ์มะพร้าว และกรรมวิธีผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพจากฟาร์ม Organic จากลุ่มน้ำตาปีจนปัจจุบันส่งออกไปมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆได้แก่ GMP HACCP ISO 22000 USDA JAS EU และ KOREA ORGANIC นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผมจากน้ำมันมะพร้าวมากกว่า 100 รายการ

Tropicana น้ำมันมะพร้าว สำนักงาน

01

ใส่ใจ ดูแลพนักงาน

เราให้ความสำคัญ ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานของพนักงานทุกคน นอกจากนี้เรายังดูแลพนักงานในองค์กร ด้วยหลักธรรมภิบาล และเสมือนคนในครอบครัว

02

มาตรฐาน ISO14001

พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยใช้มาตรฐาน ISO 14001 เพื่อให้เติบโตและมีชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดีอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

From care to “growing together”

จากความใส่ใจสู่การเติบโตไปด้วยกัน

LINE LOGO SVG