เรื่องราวของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

Growing Together

เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดจากความร่วมมือของทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น TROPICANA จึงตั้งมั่นที่จะสนับสนุน พัฒนา และดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว พนักงานขององค์กร คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง ​และลูกค้า เพื่อให้เติบโตและมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและมีคุณภาพ

ใส่ใจในการผลิตน้ำมันมะพร้าว

Care

TROPICANA ยุติธรรมต่อทุกภาคส่วน

Fair

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว

Determination

เพราะเราใส่ใจ
video-story2-noicon

ชุมชนรอบข้าง

ใส่ใจในการดูแลไม่ปล่อยมลภาวะ
ที่ไม่ดีออกสู่ชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
video-story5-noicon

คู่ค้า

ใส่ใจในการทำการค้าด้วยความเป็นธรรมและมีวินัยทางการเงินที่ดี

“Fair”

การไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนั้นถือเป็นสิ่งที่ TROPICANA ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพที่ดีคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายไป

ชาวสวนมะพร้าว
ความมุ่งมั่น-tropicanaoil

“Determination”

จากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี จากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวแห่งลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี จนมาเป็น TROPICANA ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิคที่มีคุณภาพ

เรื่องราวของเรา

เราคือใคร?

จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ดีที่สุด
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี จากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวแห่งลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี จึงมาเป็น TROPICANA ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยมีกรรมวิธีในการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกร ชุมชนรอบข้าง และลูกค้า ด้วยแนวคิดนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันตาม Brand vision
“Growing together”

Brand-story-CEO-Tropicana-oil
1902

ครอบครัวของผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นคนในชุมชน "ในบาง" บริเวณลุ่มน้ำตาปี เริ่มต้นทำสวนมะพร้าวที่ จ.สุราษฎร์ธานี และได้สืบทอดวิธีการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวและการปลูกที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

สวนมะพร้าวTropicana
1988

คุณสุรเดช นิลเอก ผู้ก่อตั้ง เริ่มต้นทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนั้นออกมาเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวของตนเอง โดยการตั้งโรงงานประกอบพื้นรองเท้าส่งขายให้กับแบรนด์ดังในต่างประเทศ

ชาวสวนมะพร้าว-tropicana-oil
1997

ในยุคนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสงครามอ่าวเปอร์เซีย ทำให้ธุรกิจรองเท้าไปต่อไม่ได้ และเป็นหนี้ธนาคารนับหลายล้านบาท

ceo branding tropicana oil
2003

ด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คุณสุรเดช กลับไปที่บ้านเกิดที่ จ.สุราษฎร์ธานี และนึกถึงวัตถุดิบที่มีคุณค่าและมีอยู่มากในบ้านเกิด นั่นคือมะพร้าวจากลุ่มน้ำตาปี จึงได้เริ่มนำมาทดลองแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ใส่ใจในการคิดค้นกระบวนการผลิคด้วยตนเอง จนได้น้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพโดยใช้ชื่อแบรนด์ "TROPICANA"

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2015-Now

TROPICANA ได้พัฒนาสินค้าและต่อยอดโดยการนำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีสารโมโนลอรินที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าทั่วไปมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิวและเส้นผมอีกนับ 100 รายการ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสามารถส่งออกไปยังประเทศทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยความใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำจึงถึงปลายน้ำ จนได้รับรองมาตรฐานมากมายเช่น GHPs, HACCP, ISO22000, ISO14001, USDA Organic และอีกมากมาย

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สิ่งแรกคือ
ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา


การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
สิ่งแรกคือ

ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สิ่งแรกคือ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน เราต้องเข้าใจ และใส่ใจพนักงานทุกระดับ
ถึงจะส่งผลดีต่อคุณภาพสินค้าและการให้บริการลูกค้าด้วย

ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน เราต้องเข้าใจ และใส่ใจพนักงานทุกระดับ ถึงจะส่งผลดีต่อคุณภาพสินค้าและการให้บริการลูกค้าด้วย

คุณสรุเดช นิลเอก
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
LINE LOGO SVG