รายละเอียดงาน
1. ประจำหน้า Showroom เพื่อให้ข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัท
2. นำเสนอสินค้าใหม่ ให้คำปรึกษาก่อนการขายและบริการหลังการขาย
3. ดูแล ต้อนรับลูกค้า แขกที่มาเยี่ยมชม โดยสร้างความประทับใจอย่างสูงสุด
4. ดูแลสต๊อกสินค้า จัดแต่งเคาเตอร์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม
5. กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
5. จัดเตรียม แพ็คสินค้า จากการสั่งซื้อของลูกค้าในระบบออนไลน์
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. ประสบการณ์ด้านการขายหน้าร้าน  1 – 3 ปี
4. สามารถเสนอขายสินค้า และมีทักษะการเจรจาต่อรองได้
5. มี Service mind รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และทำงานเป็นทีม
7. มีวินัย ขยัน และอดทน
8. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
9. มีทัศนคติทั่วไปที่ดีต่อบริษัท

สวัสดิการ
– มีสิทธิ์สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงานครบ 1 ปี
– ชุดฟอร์ม
– โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
– งานเลี้ยงประจำปีของบริษัท
– ส่วนลดสินค้าออร์แกนิคของพนักงาน

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG