คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
  4. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
  5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
  6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ
– มีสิทธิ์สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงานครบ 1 ปี
– ชุดฟอร์ม
– โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
– งานเลี้ยงประจำปีของบริษัท
– ส่วนลดสินค้าออร์แกนิคของพนักงาน

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG