รายละเอียดงาน
-ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของแบรนด์ TROPICANA เช่นการจัดบูธ/ชงชิมสินค้า/event เป็นต้น
-ดูแลพนักงาน PC/BA ที่ออกงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
-จัดสรรตารางงานกิจกรรมและงานแสดงสินค้าให้กับ PC/BA
-หากิจกรรมส่งเสริมการขาย/งานแสดงสินค้า ที่เหมาะสมกับแบรนด์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สถานที่ทำงาน
บจก.ทรอปิคานา ออยล์ พุทธทณฑลสาย8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
และนอกสถานที่ตามกิจกรรม/งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น

คุณสมบัติ
-ชาย/หญิง มีประสบการณ์ด้านการตลาด/event มาอย่างน้อย 2-3 ปี
-มีรถยนต์ส่วนตัว (บริษัทมีค่าน้ำมันและค่าเสื่อมรถยนต์)
-มีทัศนะคติที่ดี อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี
-ประเมินปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
-มีสิทธิ์สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป
-อาหารกลางวันพนักงาน
-ส่วนลดสินค้าบริษัท
-งานเลี้ยงและสัมนาท่องเที่ยวประจำปี

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG