รายละเอียดงาน
-ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
-ออกแบบสื่อสำหรับการสื่อสารการตลาดสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม
-ออกแบบสื่อการตลาดสนับสนุนการขายให้กับฝ่ายขาย
-ออกแบบการจัดเรียงสินค้าในงานแสดงสินค้า
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ
-สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator/photo shop/premier pro
-มีความสามารถในการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานได้
-มีความคิดสร้างสรรค์และทันสมัยต่อเทรนด์การออกแบบ

การทำงาน
วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

สถานที่ทำงาน
พุทธมณฑลสาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG