รายละเอียดงาน
– เสนอขายสินค้าแบรนด์ TROPICANA และบริหารยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
– ประสานงานคำสั่งซื้อสินค้าระหว่างลูกค้าและบริษัท
– ติดตามการชำระเงินของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด
– เป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า
– ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับร้านค้าต่างๆ
– แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการขายสินค้า
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
– มีสิทธิ์สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงานครบ 1 ปี
– เสื้อฟอร์ม
– โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
– งานเลี้ยงประจำปีของบริษัท
– ส่วนลดสินค้าออร์แกนิคของพนักงาน

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG