Tag: ส่งเสริมการศึกษา

ผู้บริหารน้ำมันมะพร้าว-tropicana

น้ำมันมะพร้าว TROPICANA สนับสนุนการศึกษาไทย! พัฒนางานออกแบบไทยยั่งยืน! ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงานนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิเทศศิลป์นิพนธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 คุณสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ผู้นำในการผลิต น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ออร์แกนิค ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน Exhibition Exเป็ด Expert งานนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิเทศศิลป์นิพนธ์ ครั้งที่ 28 ของสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา จ.นครปฐม  โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและภายในงานมีการแสดงผลงานการออกแบบที่ได้นำ concept ของชุมชนต่างๆตามบ้านเกิดของนักศึกษามาต่อยอดเป็นผลงานออกแบบสุดสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนาฝีมือการออกแบบ อาธิเช่น งานออกแบบที่นำลวดลายจากดอกไม้ที่มีอยู่ในชุมชนนำมาทำเป็นลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบลวดลายไทยแบบประยุกต์ให้ดูมีความทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้นตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย  ซึ่งในทุกๆปี TROPICANA OIL แบรนด์น้ำมันมะพร้าวชั้นนำของประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนทั้งสถานที่ เงินทุนการจัดกิจกรรม ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏน

อ่านเพิ่มเติม
LINE LOGO SVG