Tag: โรงงานน้ำมันมะพร้าว

โรงงานน้ำมันมะพร้าว

โรงงานน้ำมันมะพร้าว TROPICANA ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 2 ปีซ้อน !

เพราะเราใส่ใจในพนักงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการ และการเติบโตไปด้วยกัน โรงงานน้ำมันมะพร้าว ทรอปิคานา ออยล์ จึงให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานในครอบครัวของเรามีสุขภาพที่ดีตามหลักชีวอนามัยและสอดคล้องกับกฏหมายของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม
ประโยชน์ที่แตกต่างของน้ำมันมะพร้าว TROPICANA

น้ำมันมะพร้าว TROPICANA ประโยชน์ที่แตกต่าง

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น TROPICANA มีประโยชน์ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สกัดจากเยื่อหุ้มกะลามะพร้าว ทำให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น TROPICANA มีสีประกายทอง ทำให้มีประโยชน์ที่มากกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั่ว ๆ ไป 

อ่านเพิ่มเติม
LINE LOGO SVG