กิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทางเทศบาลตำบลขุนแก้วได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษาฯ และทางทรอปิคานา ออยล์ได้ จัดซุ้มบริการน้ำดื่ม และมอบ Body lotion มะหาดขนาดพกพา ให้กับผู้บำเพ็ยประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
รายละเอียด
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 ได้มีการจัดสัมมนา และทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงานในบริษัท ทรอปิคานา ออยล์
รายละเอียด
สินค้าแนะนำพิเศษ