กิจกรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมกำหนดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน เจรจาธุรกิจ ณ แหล่งผลิต และเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามโคงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ปี 2559 โดยนำคณะผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ( จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี )
รายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
รายละเอียด
บทความ
สำหรับท่านที่ต้องการทำเมนูสุขภาพเพื่อทานเองที่บ้าน แอดมินจะนำเมนูสุขภาพมาฝากเรื่อยๆนะคะ วันนี้เรามาทำเมนูคลีนต้อนรับวันใหม่ในตอนเช้ากันดีกว่าค่ะ ทั้งทำง่ายและได้ประโยชน์ด้วย ^^
รายละเอียด
สินค้าแนะนำพิเศษ